Projekt 10029 Avslutat Att skapa en effektivare byggprocess genom att lägga större tyngdpunkt på projekteringsskedet

Projekttid

Sammanfattning

Forskning vid LTH inom forskningsprogrammet Competitive Building där man studerat möjligheterna att skapa en projekteringsprocess som med hjälp av CAD-program kan ge förbättrad integration av och samverkan mellan olika specialister och brukare, tydligare och säkrare beslutsunderlag samt produktions- och förvaltningsplanering redan under projekteringen. Samfinansiering med Formas och Byggrådet.

Projektet redovisas i licentiatuppsatsen Husprojektering med byggproduktmodell, Jan Henrichsén, Byggnadsekonomi, LTH, 2006.

Projektansvarig
  • Malmö-Lunds Byggmästareförening
Projektledare