Projekt 11673 Avslutat Tätning av läckande sprickor i betong med kristallisering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Syftet med projektet var att belysa kristalliseringsteknikens fördelar och nackdelar vid tätning av läckande sprickor i betong samt att göra en översiktlig jämförelse med gängse tekniker. Projektet omfattade en översiktlig marknadsundersökning, intervjuer med sakkunniga på forskningsinstitut och specialistföretag samt uppföljning av ett antal genomförda tätningsprojekt.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Tätning av läckande sprickor i betong med kristalliseringsteknik, en översiktlig studie", Christer Molin och Björn Syvertsen, 2006 (7 sid jämte bilagor).


Projektansvarig
  • Betongteknik i Nacka AB
Projektledare