Projekt 11748 Avslutat Reducering av PM10 i vägnära zon genom val av beläggning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Erfarenheter visar att val av beläggning är en viktig faktor när det gäller att reducera halten partiklar (PM10) som kan inhaleras djupt ner i luftvägarna i en vägnära zon. Syftet är att undersöka om en öppen vägbeläggning med regelbundet underhåll medför lägre halt av PM10 i vägnära zon. Mätningar utförs på en vägsträcka i Albyberget, Botkyrka kommun. Samfinansieras med Vägverket.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare