Projekt 11332 Avslutat Fler kvinnor i byggbranschen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att kartlägga varför en del kvinnliga ingenjörer och civilingenjörer väljer att lämna byggbranschen och varför andra väljer att stanna kvar. Har omfattat enkäter, intervjuer, studier av medlemsregister med mera. Samarbete med Stålbyggnad, LTU.

Projektet redovisas i rapporten Fler kvinnliga ingenjörer i byggbranschen (20 s inkl bilagor), Eva Hedman-Pétursson & Kajsa Berggren.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare