Projekt 14327 Pågående Metodik för kontroll av cementbaserade produkters egenemissioner

Projekttid

Sammanfattning

Säkerställandet av en god inomhusmiljö är en viktig fråga för byggbranschen och tas upp i såväl Boverkets byggregler (BBR) som EU-taxonomin. Samtidigt saknas det i de flesta fall gränsvärden för emissioner från enskilda material. Detta skapar en osäkerhet hos entreprenörer och materialleverantörer som gärna hemfaller åt beprövade lösningar vilket hämmar utvecklingen och användningen av nya klimatvänligare material och system.Målet med detta projekt är att ta fram en metodik för att bestämma egenemissioner från betong och andra cementbaserade material, samt att kartlägga förväntade egenemissioner från ett antal av dagens och morgondagens betongsammansättningar. Projektet ska därigenom minska risken att betong, och andra cementbaserade material, bidrar till inomhusmiljöproblem eller orsakar påverkan och skador på anslutande material.

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare