Projekt 10079 Avslutat Rättvisande beräkningsmetod för att projektera och följa upp energibehov i byggnader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet har resulterat i en kravspecikation för en förbättrad metod för beskrivning, analys och uppföljning av energibehov i byggnader. Som referenser har använts Stockholm stads Energieffektiva sunda hus och några andra representativa metoder. Har utförts i samarbete med Stockholms Byggmästareförening och Stockholms stad

Projektansvarig
  • Skanska/NCC
Projektledare