Projekt 11296 Avslutat Förstudie: CIFC - Center for Industrialized Flexible Construction

Projekttid

Sammanfattning

Forskning vid LTU. Förstudie med syfte att undersöka förutsättningarna för bildandet av ett FoU-center inriktat på att verka för ett mer industrialiserat förhållningssätt till byggproduktion. Samarbete med ByggForum Nord och Betongindustri AB.

Förstudien redovisas i rapporten "Centrum för flexibelt industriellt byggande - Ett nytt centrum vid Luleå tekniska universitet" (utkast till programförklaring, 6 s, samt bilaga, 49 s), Thomas Olofsson m fl.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare