Projekt 13200 Pågående Baltic Transparent Business Register

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

På kort sikt, och inom ramen för denna ansökan, vill vi genomföra en pilotverksamhet i Litauen tillsammans med lokala representanter för byggsektorn och myndigheterna.

Syftet med projektet är att utreda hur risken att påverkas av svart arbetskraft kan minskas för arbetstagare, arbetsgivare och beställare genom att identifiera och implementera effektiva kontrollinsatser lokalt för de litauiska bolag som är verksamma i Sverige och Finland. De bolag som klarar granskningen kommer att föras upp i ett register som kommer att tillsändas intresserade organisationer i Sverige och Finland.

Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustrier Service AB
Projektledare