Projekt 191 Avslutat Datorstöd för information och planering på byggarbetsplatsen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Ett mera flexibelt datorstöd gör det lättare och snabbare att få tillgång till rätt information på byggarbetsplatsen. I detta blad redovisas tre utvecklingsprojekt som har stötts av SBUF. Projekten har lett fram till testade prototyper.

Projektet Kunskapsutveckling i Byggprocessen - KUB - har haft som syfte att visa hur kunskap som efterfrågas på byggarbetsplatsen kan struktureras och serveras med datorstöd.

Personal från LTH och GB Bygg AB har ingått i en arbetsgrupp, som haft stöd av en bredare referensgrupp och en vetenskaplig grupp. En enkät om information fick 24 svar från arbetsledare, entreprenadingenjörer, platschefer och en arbetschef hos byggföretaget. Under två veckor noterade en produktionsgrupp frågor som man ställdes inför på bygget. Sedan fungerade arbetsgruppen som expertpanel åt denna produktionsgrupp. En demonstrator för datorstödet, baserad på kort i Hypergard, utvecklades i samverkan och utvärderades i högskolemiljö av tio anställda i byggföretaget.
På ett centralkort klassificerar användaren sin fråga efter byggdel och konstruktionsdel. Har frågan ställts tidigare, indikerar söksystemet vilka befintliga fråga-svarskort som bäst uppfyller sökprofilen och redovisar svar. Fem huvudområden definierades: funktion, konstruktion, metod, material och arbetsmiljö. Informationen delades även upp i projektnivå och referensverksnivå.

Projektet har lett fram till att information bör struktureras
- utifrån de problem som respektive aktör i byggandet har att lösa
- för olika typer av kunskapssökande
- i tre nivåer:
1 snabb, handgriplig lösning
2 olika alternativ till den som vet problemet
3 kunskaper inför olika möjligheter