Projekt 1118 Avslutat EDI Bygg - prov med MaterialAdministrativa Meddelanden (MAM)

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Det är numera möjligt att köpa och sälja byggvaror enligt en gemensam standard för konkurrensneutral elektronisk handel. Utgående från den internationella UN/EDIFACT-standarden har en sameuropeisk dokumentation, DECIDE-S tagits fram. Den svenska bearbetningen kallas MAM, MaterialAdministrativa Meddelanden. För att skaffa praktisk erfarenhet och kunna komma igång på bred front har det varit angeläget att genomföra prov i ett antal samordnade projekt.

Målen för provverksamheten har varit att:
- få överföring av beställning m.fl. meddelanden i reguljär drift
- kunna växla parter inom projektet
- dokumentera de gemensamma erfarenheterna
- ge underlag för en ny version av MAM-dokumentationen.

Projektet startades 1992 på initiativ av Skanska, NCC, Siab och BPA. Stöd har lämnats av SBUF. Leverantörernas del har samordnats av Industrins Byggmaterialgrupp, Sveriges Bygg- och Trävaruhandelsförbund och Sveriges Järnhandlareförbund. Dessutom har Svenska Rörgrossistföreningen och Svensk Byggtjänst bidragit.
Projektet har slutförts inom den nya organisationen EDI Bygg, som består av en ideell förening med ett fyrtiotal medlemmar och ett servicebolag med kansli hos Svensk Byggtjänst.

De företag som genomfört prov har arbetat i fem affärsrelationer:
Skanska (Sverige) - Malmö Trä
Skanska International - Julius Sjögren
Siab - Julius Sjögren
Skoogs VVS - IFÖ Sanitär
Fosselius & Alpen - Gustavsberg VVS

De uppsatta projektmålen har nåtts i provverksamheten. Företagsledningarnas aktiva insats har varit avgörande för det lyckade resultatet. Företagen har kunnat utnyttja sina existerande datasystem, vilket innebär att inköpare och ordermottagare inte har behövt ändra arbetssätt. Anpassningen av företagens egna system har dock varit resurskrävande. Man har varit tvungen att vara mer stringent i sina beställningar, och tillgången till rätt information om leverantörens varor och deras identifierande begrepp har visat sig vara
viktig.

Bara införandet av EDI kan minska kostnaderna för såväl köpare som säljare - det finns exempel på att tiden för orderregistrering minskat med över 70 %. I projekten har man sett möjligheter att göra sina system och rutiner snabbare och mer utvecklade med hjälp av bl.a. integrerade applikationer. Exempel är möjlighet till automatisk avstämning mellan beordrat och levererat samt automatisk attest. Nya rutiner för avisering av gods har redan kunnat utformas. Säkerheten i orderregistreringen har radikalt förbättrats.