Projekt 5079 Avslutat Ständig förbättring i VVS-företag - Stafettpinnen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

För att hjälpa till med att höja kvalitet och kompetens i småföretag har Arbetslivsfonden, Företagarnas Riksorganisation och LO medverkat till projektet Stafettpinnen, som tidigare prövats i cirka 15 företag, dock inte inom byggbranschen. Projektmaterialet gör det möjligt att analysera och förbättra verksamheten i mindre företag. Syftet har varit att anpassa det generella Stafettpinnen-materialet till VVS-installationsverksamhet. Med bidrag från SBUF har VVS-Installatörerna i samarbete med konsultföretaget Lagerstedt & Berg genomfört branschanpassningen av materialet. Stafettpinnen är ett verktyg som kan berättiga till stöd från strukturfonderna inom EU (Mål 4). Branschanpassningen har gällt - sättet att definiera processer inom företagen - faktum att installatören inte äger hela installationsprocessen - möjligheter för installatör ute i byggproduktionen att rapportera och aktivt delta. Arbetsgången i ett Stafettpinneprojekt börjar med att en projektledare utses i företaget. Projektet utförs av egen personal med handledare från VVS-Installatörerna. Arbetet indelas i en analysfas och en genomförandefas. Projektresultatet samlas i Företagets Instruktionsbok. Projekt drivs för närvarande i ett flertal VVS-företag.