Projekt 13911 Avslutat Revidering av europeisk standard för sprutbetong, år 3

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Standarder för sprutbetong handläggs i Sverige inom SIS Teknisk Kommitté TK 190 Betong, där projektförfattaren pf medverkar som expert sprutbetong. I europeiska standardiseringsorganet CEN hanteras sprutbetongfrågor i arbetsgrupp WG 10 Sprayed concrete, där pf medverkar som svensk representant och expert. Tredje året har pf fortsatt granska befintliga standarder och utforma svenska förslag till revideringar. Under året har man också arbetat med att införa krav på utbildning av operatörer för bergförstärkning med sprutbetong, där svenska Trafikverket ligger långt framme i en internationell jämförelse.

Projektansvarig
  • BESAB AB
Projektledare