Projekt 12553 Avslutat Golvbeläggning i deponier för biologiskt avfall

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Betonggolv i deponier för biologiskt avfall utsätts för påfrestningar, till exempel genom lakvatten från biologiskt avfall som fräter sönder betongytan och från hjullastare som mekaniskt nöter på betonggolvet.
Syrafast gjutasfalt används redan idag som en skyddsbeläggning på betongkonstruktioner i diverse anläggningar. Utvecklingsprojektet avsåg att ta fram ett dokumenterat testförsök där syrafast gjutasfalt används som skyddslager för betongkonstruktion.

Syftet med utvecklingsprojektet:
- Genom laborationer, undersöka beståndsdelar i syrafasta gjutasfalten för att få fram lämplig
recept.
- Provläggning av 80m2 syrafast gjutasfalt som skyddsbeläggning, på lämplig
matavfallsanläggning.
- Dokumentation av utvecklingsprojektet.
-
Provläggningen utfördes på Tekniska verket i Linköping och såg okulärt bra ut. Förhoppningen är att en uppföljning på projektet kommer genomföras för att dokumentera hur bra gjutasfalten klarar sig i den aggressiva miljön.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Gjutasfaltbeläggning för biologiskt avfall", Serkan Ceylan och Niklas Andersson, NCC Roads.

Projektansvarig
  • NCC Roads AB
Projektledare