Projekt 12930 Avslutat Förvärmning av ventilationsluft med hjälp av markvärme

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Projektet utreder en relativt okänd teknik för att förvärma ventilationsluft med hjälp av borrhålsvärme utan någon värmepump. Tekniken är inte helt unik, dock används den sällan i Sverige. Installationer med förvärmning med solvärme eller kulvertvärme förekommer i omvärlden. Tillämpning av tekniken sker i bostadsventilation där värmeåtervinning är utfört med plattvärmeväxlare.

Huvudmål med tekniken är att undvika avfrostningscyklar i värmeåtervinningsbatteriet och att inte ha något eftervärmningsbatteri installerat. Syftet med projektet var att följa upp och utvärdera ett sådant ventilationsaggregat under ett år samt att jämföra mot ett konventionellt aggregat med eftervärmningsbatteri på ett likvärdigt hus i samma område. Båda ventilationsaggregaten är installerade i totalt ombyggda flerbostadshus i miljonprogramsområdet Vivalla, Örebro av Örebro Bostäder.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Förvärmning av ventilationsluft med hjälp av borrhålsvärme utan värmepump, fallstudie Vivalla Örebro", Branko Simanic, Skanska (26 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare