Projekt 11380 Avslutat Ekonomiska kalkyler och vägytan

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Projektets syfte var att identifiera nyttan av ekonomiska kalkyler i olika sammanhang i relation till vägyterelaterade projekt, särskilt metoder för funktionsbestämning och anbudsvärdering utifrån Vägverkets mål och planeringsprinciper.
Redovisningen utgörs av tre rapporter, (1) Ett livscykelkostnadsperspektiv på betongvägars ytegenskaper, Mattias Haraldsson (46 sid jämte bilagor), (2) Optimisation model for economic comparisons of concrete roads, Malin Löfsjögård & Mattias Haraldsson (18 sid) samt (3) Funktionsentreprenaden - om styrning av vägprojekt på entreprenad, Mattias Haraldsson (48 sid).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare