Projekt 11073 Avslutat Performance criteria of buildings for health and comfort

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTH, som avsett deltagande i CIB:s internationella arbetsgrupp TG42.

Arbetet har dokumenterats i rapporten Performance criteria of buildings for health and comfort, CIB number 292, 2004 (68 s inkl bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare