Projekt 14277 Pågående Klimatpåverkan från markarbeten och markförstärkning

Projekttid

Sammanfattning

Klimatpåverkan från markarbeten och markförstärkning kan stå för en betydande del av en byggnads totala klimatpåverkan, men exkluderas ofta i klimatberäkning av byggnader varför kunskapsnivån inom detta område än så länge är relativt låg. Genom sammanställning av fallstudier och genomarbetade schablonvärden synliggörs dessa utsläpp, vilket är ett första steg till att ge branschen verktyg och incitament för att också minska utsläppen.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare