Projekt 10017 Avslutat Utveckling av handbok för brandteknisk projektering

Projekttid

Sammanfattning

Utvecklade en ny handbok för brandteknisk projektering som skall behandla såväl förenklad dimensionering som dimensionering genom beräkning. Samarbete med LTH. Samfinansiering med Räddningsverket och ARKUS.

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare
  • Jan Rasmusson