Projekt 3183 Avslutat Bilningsrobot för golvspackel - dammeliminering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Tidigare har ABVAC genomfört ett utvecklingsprojekt i syfte att få fram en bilningsrobot med låg vikt, hög avverkningskapacitet och god arbetsmiljö (jämför SBUF informerar 94:12). Den höga kapaciteten skapade emellertid behov av en lättare och mindre skrymmande utrustning för att eliminera damm. Syftet har varit att ta fram en dammelimineringsutrustning och undersöka funktionen i praktiska arbetssituationer.

ABVAC/NCC har genomfört projektet med bidrag från SBUF och med stöd av en projektgrupp med deltagare även från Q3 Golv Entreprenad AB, Byggettan och Bygg Hälsan AB. I samarbete med Dustcontrol valdes att vidareutveckla en dammsugare (DC 5500 9,2 kW P). Nytt rörledningssystem för anslutning av dammsugarslangar konstruerades och monterades på bilningsroboten. Ett sugmunstycke anpassades till robotens arbetsverktyg. Korttidsprover gjordes på flera mindre arbetsplatser. Dammhalter mättes av Bygg Hälsan AB under 50 minuters kontinuerlig bilning.

Samtliga dammtyper låg med god marginal under de hygieniska gränsvärdena vid mätförsöket. Detta har kunnat uppnås med en dammsugare med låg vikt och liten volym. Systemet är flexibelt genom att man kan välja att ansluta en eller två dammsugare, allt efter arbetets art. Det rekommenderas att dammsugaren om möjligt placeras i ett rum skilt från bilningsstället. Undertryck bör skapas vid arbetsstället för att skapa goda förutsättningar för ett riktat dammutflöde.