Projekt 12157 Avslutat Handbok EN1090-2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Syftet med detta projekt var ta fram en handbok för utförande och kontroll av stålkonstruktioner enligt EN 1090-2, Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner Del 2: Stålkonstruktioner.

EN 1090-2 definierar fyra utförandeklasser med varierande krav på utförandet. Dessutom finns inte mindre än 93 val som ska göras för att precisera utförandekraven. Dessa val utgör en avvägning mellan säkerhet och ekonomi som kan vara svår att göra och det finns risker åt båda hållen, som farligt låg kvalitet å ena sidan och onödigt dyra krav å den andra sidan.
Handboken är riktad mot aktörer verksamma i den svenska byggbranschen och innehåller rekommendationer för val av utförandekrav som är differentierade för olika typer av byggnader och broar. Handboken kan fungera som kontraktshandling vid upphandling av stålentreprenader.

Slutredovisningen utgörs av handboken "Tillverkning, montering och kontroll av stålkonstruktioner - Handbok för tillämpning av SS-EN 1090-2", Stålbyggnadsinstitutet SBI . Författare till handboken har varit Bernt Johansson, Ove Lagerqvist och Claes Fahleson,

Projektansvarig
  • Sh bygg, sten och anläggning AB
Projektledare