Projekt 12164 Avslutat Metoder för utbyte av golvbrunnar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Golvbrunnar är en vanlig orsak till vattenskador. I småhus orsakar golvbrunnar mer än 20 procent av alla vattenskador i våtrum. Det är framför allt anslutningen av golvets tätskikt mot golvbrunnen som läcker.

När ett våtrum renoveras eller byggs om och golvet får ett nytt tätskikt går det inte att göra en tät anslutning mot äldre typer av golvbrunnar. Moderna golvbrunnar är däremot konstruerade och provade för att passa till dagens tätskikt. Det är alltså nödvändigt att byta golvbrunnen för att få ett tätt golv.

Att byta golvbrunn är sällan en stor teknisk eller ekonomisk fråga. Det kan dock ge upphov till praktiska problem som skador i tak i rummet under golvbrunnen, störande ljud och arbetsmiljöproblem om man använder olämpliga metoder. Många beställare och entreprenörer uppfattar golvbrunnsbyte som besvärligt.

Denna handbok redovisar metoder för byte av golvbrunnar i de vanligaste typerna av bjälklag i bostäder. Det finns också jämförande prover för bilning och borrning som metod vid demontering av golvbrunnar i betongbjälklag. Resultaten visar på viktiga skillnader i arbetstid men också i arbetsmiljö.

Slutredovisningen utgörs av handboken "Utbyte av golvbrunnar i våtrum", Hans Skantz, YIT Sverige AB, et al.

Projektansvarig
  • YIT Sverige AB
Projektledare