Projekt 5037 Avslutat Spetstryckssondering och dilatometerförsök i friktionsjord och sulfidjord - en jämförande undersökning

Projekttid

Sammanfattning

Slutredovisningen utgörs av examensarbetet "CPT-sondering - Utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet i sulfidjord", Claes Danling och Göran Pyyny, bägge LTU (69 sidor och 6 bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska
Projektledare
  • Ove Magnusson