Projekt 8024 Avslutat Luftfuktighet inomhus med hänsyn till icke stationära fenomen (forts 6070)

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTH, Fuktgruppen. Laboratorieförsök och teori. Absorptions- och desorptionsförmågan undersöks hos inredningsmaterial och byggnadsmaterial. Simuleringsverktyg utvecklas parallellt. Samfinansiering med Formas och Byggrådet.

Projektansvarig
  • Skanska Teknik
Projektledare