Projekt 4072 Avslutat Miljöledningssystem i byggprocessen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Miljöledning är ett begrepp som avser det överordnade organiserade miljöarbetet i ett företag. Vid större bygguppdrag som berör infrastruktur och samhälle kräver allt oftare beställare att entreprenörer kan presentera system för miljöstyrning och miljökontroll.

Syftet med den aktuella förstudierapporten har varit att
- ge en översikt av BS 7750, EMAS, ISO 14000
- vägleda för tillämpning i byggprocessen
- redovisa synpunkter från företag i byggprocessen
- inpirera till att komma igång att arbeta med miljöledningssystem
- engagera personal i miljöarbetet.

SBUF har lämnat stöd till projektet, som letts av Folke Sahlin, Ekoteknik AB, i samverkan med en projektgrupp med deltagare från Byggmästareföreningen Väst, F O Peterson & Söner Byggnads AB, JM Byggnads AB, PEAB Entreprenad Väst AB, Platzer Bygg Göteborg AB och Siab AB. FoU-Väst har utgjort referensgrupp.

Rapporten går bland annat igenom nuläge för och bakgrund till olika miljöledningssystem (EMS, Environmental Management System):
- ICC Business Charter (Internationella Handelskammarens 16 principer för varaktigt hållbar utveckling, 1991)
- BS 7750 (brittisk standard för miljöledningssystem, 1992)
- EMAS, frivillig miljöstyrning och miljörevision (förordning EEG 1836/93)
- ISO 14000 (internationell standard för miljöledningssystem, pågående arbete sedan 1993)
- Internkontroll av arbetsmiljö (AFS 1992:6, 1994:52).

Det finns också en bilaga om byggföretagens olika styrsystem samt en ordlista som förklarar nya begrepp.