Projekt 13591 Avslutat Kartläggning av krafter i höghus av betongelement genom mätning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Med projektresultatet har vi erhållit en ökad kunskap om påkänningar i det prefabricerade byggnadselementet från gjutning till färdig byggnad. Testresultaten visar till exempel vid gjuttillfället hur temperaturutvecklingen negativt kan påverka betongelementen, vilket är enkelt att åtgärda med temperaturstyrning. Vi kan inte se några negativa effekter av transport eller installation.

Projektansvarig
  • Oscar Properties Bygg AB
Projektledare