Projekt 12055 Avslutat Hälsofrämjande arbete i byggsektorn

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

Syftet var att utveckla nya enkla arbetsmetoder och arbetsmaterial som hela byggbranschen har nytta av i sitt förebyggande och hälsofrämjande arbete. En metod som användes var att arbeta hälsofrämjnade på ett antal referensarbetplatser och att sedan utvärdera insatserna. Målet var att minska antalet framtida arbetsskador och skapa förutsättningar för ett hälsosammare liv.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Hälsofrämjande arbete i byggsektorn 2006-2009", Cecilia Redegren Gomes, Sveriges Byggindustrier (17 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare