Projekt 11613 Avslutat Ständig förbättring i byggprocessen, SFK Bygg Årskrönika 2004

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Webbplats

Sammanfattning

Projektet avsåg utgivning av SFK Bygg årskrönika 2004. Årets tema är byggsektorns behov av kontinuerligt förbättringsarbete. Utöver SFK Byggs styrelsemedlemmar, medverkar ledande befattningshavare från branschen samt forskare från universitetsvärlden med längre artiklar. Årskrönikan avslutas med en kort översikt av aktuell byggforskning.

Rapporten heter Ständiga förbättringar i byggprocessen, SFK Bygg Årskrönika 2004 (72 sid) och kan erhållas genom SBUF eller genom att teckna medlemskap i SFK, se www.sfk.se .

Projektansvarig
  • Thage Anderssons Byggnads AB
Projektledare