Projekt 11367 Avslutat Spårbarhet vid byggserviceuppdrag

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att förbättra spårbarheten vid byggserviceuppdrag genom att utveckla och testa ett återrapporteringssystem som möjliggör en god arkivering och en effektiv administration. Projektet behandlar enbart byggserviceuppdrag och entreprenörens återrapporteringssystem. Det behandlar ej eventuell kundanpassning av rapporteringen eller fakturering.

Projektet redovisas i rapporten Spårbarhet i byggserviceuppdrag, Bengt Jolof, Kungsfiskaren (14 s exkl bilagor) .

Projektansvarig
  • Kungsfiskaren Bygg och Fastighet AB
Projektledare