Projekt 11334 Avslutat Implementeringsprojekt, "Miljövägledning, VVS-branschen"

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet var att för installatörer utveckla ett stödverktyg för kvalificerade resonemang kring produkters miljöegenskaper och på så sätt främja bästa produktval i en specifik situation. En informativ och användarvänlig manual utarbetades som möjliggör enkla jämförelser av VVS-produkter. Manualen baserades på ett miljöbedömningsverktyg som togs fram i ett föregående SBUF-projekt och innehåller vägledning och riktlinjer för värdering av olika produktgrupper och bedömningsexempel för några betydelsefulla produktgrupper.

Redovisningen utgörs av två broschyrer avsedda som hjälpmedel för vvs-företagen i arbetet med miljöbedömning av installationsprodukter.

Projektansvarig
  • VVS Installatörerna
Projektledare