Projekt 11872 Avslutat Optimering av sprängningsarbeten - framtagning av interaktivt beslutssystem

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

I dag är det möjligt att i realtid registrera vibrationer från ett flertal givare på olika avstånd från sprängplatsen, att överföra mätresultaten via modem till en databas på Internet, att bearbeta mätresultaten och att jämföra dessa med under projekteringen antagna förutsättningar.

Syftet med projektet var att ta fram ett arbetsplatsbaserat styrsystem som kan användas av sprängtekniker i fält. I denna inledande etapp gjordes en behovsanalys och förstudie.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige
Projektledare