Projekt 12321 Avslutat Våga bygg täta takkonstruktioner

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Det vanligaste sättet att bygga tak är luftade tak med råspont. Taken är då luftade med uteluft direkt i anslutning mot råsponten. Denna byggmetod redovisas i de flesta handböcker och normer och är använd sedan lång tid tillbaka.

Vissa nytänkande och framsynta husbyggare bygger däremot oluftade och täta tak. Det är idag vanligt vid passivhus samt hus som har taklösningar med duk och utan råspont. Det är intressant för alla byggare att veta hur experterna tänker idag, vad är en bra takkonstruktion och vad är en dålig.

Målet var att redovisa accepterade taklösning som fungerar bättre än det traditionella luftade råsponttaket med ytskikt av pannor, papp eller plåt. Kostnaden för olika taklösningar i form av m²-pris samt u-värde redovisas.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Byggfuktsäkra takkonstruktioner", Camilla Persson Lidgren, Skanska Teknik (70 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare