Projekt 12291 Avslutat OpenBIM-seminarier

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

OpenBIM är ett sektorsgemensamt treårigt program (2009-2011) som syftar till att effektivisera processerna inom samhällsbyggandet med hjälp av BIM (ByggnadsInformationsModeller).

För att nå ut med OpenBIM:s budskap och nationellt engagera aktörer i hela sektorn genomfördes en "turné" med lokala seminarier på tiotalet orter i Sverige under våren 2010, i samarbete med regionala och lokala organisationer.
Syftet var både att väcka intresse och ge beredskap för företag att svara på förfrågningsunderlag som i allt större utsträckning förutsätter arbete med BIM. De lokala seminarierna genomfördes med tre föredragshållare, som varvade egna presentationer med inspelade avsnitt och/eller intervjuer från Stockholmsseminariet.

Seminarierna genomfördes i samarbete med Sveriges Byggindustriers regionala FoU-utskott och andra lokala branschkonstellationer för att säkerställa att budskapen når ut till alla berörda.

Slutredovisningen utgörs av dokumentation och presentationer från seminarierna och kan laddas ner från OpenBIMs webbplats.

Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustrier Service AB
Projektledare