Projekt 10068 Avslutat Massivträ - komponenter och system

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Har avsett att utveckla ett konkurrenskraftigt system för byggande i massivträ och dokumentera detta i en manual. Samarbete inom Industrikonsortiet Massivträ. Samfinansiering med Vinnova och EU (mål II).
Redovisningen, en handbok för byggsystem med massivträ, finns på Internet och kan kostnadsfritt laddas ner därifrån.

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare
  • Jan Petschler