Projekt 4082 Avslutat Tjällossningens inverkan på bärighet och hållfasthet i jord

Projekttid

Sammanfattning

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Tinande jords kompressionsegenskaper. En litteraturundersökning", Mats Frank, Luleå Tekniska Universitet (74 sidor och referenslista).

Projektansvarig
  • Skanska Teknik
Projektledare
  • Ove Magnusson