Projekt 12235 Avslutat Forum för effektiva byggtransporter

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet var att skapa ett forum för sektorns aktörer för att sammanställa och sprida information för att skapa ekonomiskt och miljömässigt effektivare godstransporter i byggsektorn.

Arbetsmetoden bestod av:
Löpande arbete - Projektledare genomförde det löpande arbetet med stöd från deltagarna
Arbetsseminarier - Deltagarna gav återkoppling och synpunkter på genomfört arbete och satte upp riktlinjer för fortsatt arbete
Informationsseminarium - Information spreds via seminarier som anordnades av forumet

Med hjälp av sammanställt material informerades och engagerades Byggindustrins och Byggsektorns aktörer att arbeta för ekonomiskt och miljömässigt effektivare byggtransporter.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Effektivare byggtransporter", Per Löfgren, VEGA (49 sidor, tre bilagor och en sammanfattande broschyr).

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare