Projekt 13034 Avslutat Förfrågningsunderlag för kommunala beläggningsupphandlingar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Sveriges kommuner upphandlar årligen underhållsbeläggningar för miljontals kronor. Upphandlingarna sker i form av ramavtal vilket innebär att anbudsgivarna/entreprenörerna inte vet vilka objekt som kommer att utföras - varken tidsmässigt, lägesmässigt, antalsmässigt eller under vilka förhållanden när det gäller trafik med mera.

Förfrågningsunderlagen för dessa upphandlingar har hittills utformats av respektive kommun vilket har inneburit att i stort sett alla förfrågningsunderlag har haft olika utformning och varit mer eller mindre professionellt utformade med hänsyn till AB04, AMA och andra regel- och referensverk.

Syftet med projektet har varit att upprätta mallar för administrativa föreskrifter (AF), mängdförteckning med beskrivning (MF) som ansluter till AMA Anläggning 13, à-prislista för resurser för tilläggsarbeten och ersättning för erforderliga trafik- och skyddsanordningar, objektspecifika mät- och ersättningsregler som anger ändringar av och tillägg till MER Anläggning 13 samt en handledning som syftar till att informera om utformningen av handlingar i ett förfrågningsunderlag. Handledningen är dock ingen lärobok utan det förutsätts att den som upprättar förfrågningsunderlaget har kunskaper om såväl AMA som AB 04.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Förfrågningsunderlag för kommunala beläggningsupphandlingar. Handledning, Administrativa Föreskrifter (AF), Mängdförteckning (MF), À-prislista, Mätnings- och ersättningsregler för underhållsbeläggningar", Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier et al.

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare