Projekt 14205 Pågående Överföring av tryckkrafter genom anliggning

Projekttid

Sammanfattning

Svetsförband i pelarfötter kan utsättas för både drag- och tryckspänningar där de sistnämnda oftast är mycket större. Att dimensionera dessa svetsar för tryckspänningar leder vanligtvis till stora dimensioner, t ex i samma storleksordning som godstjocklek hos konstruktionsrör, vilket påverkar ekonomin och klimatprestandan negativt. Exempel visar dock att potentialen för materialbesparingar och minskning av relaterade klimatutsläpp är stor om man kan förutsätta att tryckkrafterna kan överföras genom anliggning. Kostnaderna påverkas ännu mer eftersom större svetsar måste läggas i flera strängar vilket är mycket tidskrävande.

Syftet med detta projekt är att undersöka om svetsar i statiskt belastade T-förband med krav på full anliggning kan dimensioneras enbart för dragkraft. Detta görs genom att jämföra resultat från statisk dragprovning av förut obelastade förband respektive förband som varit utsatta för stora tryckkrafter. Totalt görs 10 stycken prover.

Projektet resultat tillgängliggörs för branschen via Stålbyggnadsinstitutet och Mekaniska Verkstäders Riksförbund.

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare