Projekt 14205 Avslutat Överföring av tryckkrafter genom anliggning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Svetsförband i pelarfötter kan utsättas för både drag- och tryckspänningar där de sistnämnda oftast är mycket större. Att dimensionera dessa svetsar för tryckspänningar leder vanligtvis till stora dimensioner, t ex i samma storleksordning som godstjocklek hos konstruktionsrör, vilket påverkar ekonomin och klimatprestandan negativt. Bra arbete inom ett visserligen smalt område men med stora tids- och materiavinster.

Syftet med detta projekt har varit att undersöka om svetsar i statiskt belastade T-förband med krav på full anliggning kan dimensioneras enbart för dragkraft. Detta genom att jämföra resultat från statisk dragprovning av förut obelastade förband respektive förband som varit utsatta för stora tryckkrafter. Totalt har projektet genomfört 10 stycken prover.

Projektet resultat tillgängliggörs för branschen förutom i denna rapport via Stålbyggnadsinstitutet och Mekaniska Verkstäders Riksförbund.

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare