Projekt 11432 Avslutat Läkningsinverkan på utmattningsegenskaper hos asfaltbeläggning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Syftet med projektet var att undersöka hur effekten av vilotiden mellan trafikens överfarter påverkar utmattningsmotståndet hos beläggningen samt att undersöka om nya teorier om läkningseffekternas inverkan på utmattningsegenskaperna kan förbättra noggrannheten i dagens prognostiseringsmodeller. Samarbete med VTI. Samfinansiering med Vägverket.

Resultatet redovisas i rapporten Läkningsinverkan på utmattningsegenskaper hos asfaltbeläggningar, Richard Nilsson, Skanska, samt Safwat Said, Hassan Hakim och Åke Hermansson, samtliga VTI (32 sid).

Projektansvarig
  • Skanska Asfalt och Betong Teknik
Projektledare