Projekt 8083 Avslutat BTB - Beständig Tösaltad Betong. Projekt 2.1 Inverkan av åldring på betongs saltfrostbeständighet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projekt inom programmet BTB - Beständig tösaltad betong, som bedrivs i samverkan med Vägverket, Cementa m fl. Forskning vid SP. Kartlägger olika parametrars inverkan på betongs åldringsegenskaper i samband med frysning i salthaltig miljö. Laboratorie- och fältförsök. Skall leda till utvecklandet av en modell som beskriver åldringsmekanismerna och förbättring av existerande frysprovningsmetoder.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "The influence of ageing on the salt-frost resistance of concrete" Peter Utgenannt, LTH (346 sidor)

Projektansvarig
  • Skanska Teknik
Projektledare