Projekt 5004 Avslutat Ytbehandling av väggar i amerikanska bostäder

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

I ett nybyggt svenskt småhus eller lägenhet kostar målningsbehandlingen ofta avsevärt mer än för motsvarande amerikanska bostad. Att kvaliteten skulle vara högre i Sverige är en tänkbar förklaring. Andra studier av byggande i USA har sammanfattats i SBUF informerar 93:55, 94:42, 95:28 och 95:55. Syftet har varit att redovisa skillnader och likheter avseende ytbehandling av innerväggar och tak i USA och Sverige.

På initiativ av Skanska Bostäder Stockholm AB och med stöd från SBUF har studien genomförts under 1995 vid det teknisk-vetenskapliga attachékontoret i Los Angeles.

Vad gäller organisation kan man notera att amerikanskt bostadsbyggande ofta är extremt uppdelat i olika skeden. Olika yrkesgrupper arbetar ensamma utan att behöva ta hänsyn till andra på arbetsplatsen. Underarbetena utförs av andra yrkesgrupper än målarna. Det finns några tekniska hjälpmedel som knappast används i Sverige, till exempel taping tools för att remsa och spackla skarvar mellan gipsskivor samt power drywall sanders för att slipa ytan innan den målas. Verktygen är tunga men det hävdas att de är effektiva. Utförandeföreskrifterna är i allmänhet i nivå med de svenska, men i den billigaste typen av bostäder förefaller man tillåta en lägre nivå. I USA lägger man ofta ett tunt lager primer på gipsskivorna före målning. Tapeter är sällsynta. I rapporten har växelkursen $ 1 = kr 7:35 använts för kostnadsjämförelser. Kostnaderna för målningsbehandling i en typisk nyproducerad bostad är lägre i USA än i Sverige, men variationerna inom USA är mycket stora. Huvudorsaken är skillnader i målarlöner i olika delar av landet. De enklaste typerna av federalt subventionerade flerbostadshus i USA har lägre kvalitet än i Sverige och är avsevärt billigare. Å andra sidan är det vanligt att lägenheterna målas om vart tredje år.