Projekt 121 Avslutat Arbetssäkerhetsanalys i ett flerbostadshusprojekt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Risker och riskhantering vid byggproduktion - Arbetssäkerhetsanalys, åtgärdsförslag, rekommendationer", Lars-Erik Hallgren och Lars Lindström, bägge KTH (64 sidor).