Projekt 11204 Avslutat Utbildnings- och informationsmaterial om stambyte och våtrumsrenovering

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet var att ta fram utbildnings- och informationsmaterial om stambyte och våtrumsrenovering. Målgruppen är VVS-installationsföretag, kommunala VVS- och byggnadsinspektörer samt fastighetsägare. Materialet består av en relativt utförlig faktabok som behandlar tekniska frågor samt ett särskilt kurshäfte. Det färdiga materialet presenterades vid åtta informationsträffar som genomförs med hjälp av VVS-Installatörernas regionala organisationer. Samarbete med Föreningen Sveriges VVS-inspektörer.

Projektansvarig
  • VVS-I Service AB
Projektledare