Projekt 13342 Avslutat Modell för prediktering av saltfrostbeständighet hos betong med nya bindemedel

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Ett problem är dock att cementindustrin står för 5-8% av de totala koldioxidutsläppen i världen, men dessa utsläpp kan minskas genom att använda olika tillsatsmaterial, såsom mald granulerad masugnsslagg för att ersätta en del av cementen i betong.

Tillsatsmaterialen förändrar materialegenskaperna hos den färdiga betongen och hur de förändras krävs för att använda betong som innehåller tillsatsmaterial.

Denna avhandling fokuserar på två olika områden som är relevanta för studier utav
frostnedbrytning av betong.

Resultaten visar generellt större spridning och större vätskeupptag
för proverna som utsätts för frysning jämfört med rumstemperatur. Vätskeupptaget
för prover i rumstemperatur var betydligt mer enhetligt med mindre spridning. Vi
antar att det högre vätskeupptaget i vissa prover orsakades av fyllning av stokastiskt
fördelade stora porer i fryszonen.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt