Projekt 11732 Avslutat Nordisk samordning av e-handelsstandard

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att skapa en gemensam standard (dels i EDIFACT-format, dels i XML-format) mellan Sverige, Norge och Danmark för elektroniska meddelanden.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Nordisk standard för byggbranschens e-handel", Peter Fredholm, BEAst (5 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare