Projekt 5065 Avslutat Skolrivning med återanvändning och återvinning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Linköpings kommun stängde 1994 S:t Lars gymnasieskola, byggd 1957. LBB Fastigheter fick köpa skolan och utsåg Peab till entreprenör. Lokalerna skulle göras om till bostäder och delvis rivas. Redan vid köpet konkretiserades tankarna på att genomföra en miljömässigt anpassad rivning av de delar som inte kunde byggas om.

Med bidrag från SBUF har rivningsprojektet dokumenterats i text och bild av Peab Mellersta AB i samverkan med Linköpings kommun, Tekniska Verken i Linköping AB samt LBB/Miljöbyggarna.

Totala lokalarean var 8.000 m2. Kapphallen på ca 1.100 m2 i två plan, aulan på 450 m2 och gymnastikbyggnaden på 420 m2 i två plan fick rivas. Ett femvånings skivhus och tre punkthus revs ur helt för att anpassas till bostäder.

Arbetsstyrkan (byggnadssnickare, betongarbetare, rörmontörer) för rivning var 15 personer under en platschef och två arbetsledare. Var och en i laget gick igenom 30 timmars miljöutbildning.

Rapporten innehåller utöver texten ett femtiotal bilder från arbetena. Totalt uppnåddes ca 95 procent återanvändning eller återvinning av allt material som fanns i de numera rivna byggnaderna och ombyggnadsdelarna. Med engagerade människor och fantasi kan man alltså uppnå en mycket hög grad av återvinning och återanvändning, även om det i dagsläget inte är möjligt att annat än för vissa material visa ekonomiska vinster. Erfarenheterna pekar också på betydelsen av en genomtänkt strategi för tidig information och utbildning av de medverkande.