Projekt 12748 Avslutat Projektorstödd avsökning och dokumentation

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

När en stor yta skall undersökas med en metod som kräver att man anbringar någon typ av sensor mot ytan kan arbetet med att etablera det rutnät i vilket man avser mäta ta lika lång tid som själva mätningen. Rutnätet är nödvändigt för att mätningarna skall kunna dokumenteras.

Detta projekt avser utveckling av en metod där rutnätet projiceras optiskt mot den yta som skall undersökas. Detta sker med hjälp av en videoprojektor som också kan användas för att projicera mätresultatet på ytan och för att mäta in företeelser i ytan, till exempel spricksystem. Genom omedelbar projektion av mätresultat kan man också få information om var mätningen behöver förtätas. I syfte att kunna demonstrera tekniken, vilken kan användas för många olika typer av undersökningar, integreras den först med utrustning för instrumenterad bomknackning. Bomknackning är en väl accepterad metod vid undersökning av delaminering i betongkonstruktioner men har nackdelen att den är subjektiv och saknar dokumentationsmöjligheter.

Utvecklingsprojektet omfattar sammanställning av lämplig utrustning, hopkoppling av denna samt framställning av programvara för att styra datainsamlingen. Utöver detta tillkommer utrustning för digital fotografisk dokumentation av mätobjekt och mätresultat.

I projektet har vi sammanställt två system, dels det tunga enligt projektplanen, dels ett lättare system för att visa på utvecklingsmöjligheterna. Drivrutiner har endast framtagits för det tunga systemet, vars optiska prestanda ligger i absolut toppklass, viktigt för bland annat sprickdokumentation. Vissa komponenter som kamera och projektor från det lättare systemet är dock användbara i det tunga.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Projektorstödd avsökning och dokumentation", Peter Ulriksen, LTH (53 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare