Projekt 14319 Pågående ​Utveckling affärsmodell konvertering och energieffektivisering av småhus

Projekttid

Sammanfattning

Detta projekts syfte är att utveckla en ny affärsmodell med åtgärdspaket för konvertering från direktverkande el och förbättrad isolering av småhus. Affärsmodellen ska baseras på ett helhetstänk som gör det attraktivt och enkelt för småhusägare att få åtgärderna genomförda och det samtidigt ska vara attraktivt för entreprenörer att utöka sitt tjänsteerbjudande till småhussektorn.

Affärsmodellen ska bygga på erbjudanden som inkluderar en ny typ av avtalslösningar som underlättar och skapar trygghet för så väl entreprenörer som kunder. Den nya paket- och avtalslösningen ska harmonisera med och inkludera möjlighet att ansöka om det ekonomiska stödet. Modellen ska bygga på att mobilisera grupper av småhusägare att samordnat genomföra paketåtgärderna. Här bedöms bearbetning av samfälligheter för småhusägare vara en lämplig metod.

Syftet med gruppvis genomförande är att möjliggöra lägre investeringskostnader för småhusägarna samtidigt som uppdragsvolymen blir större och därmed mer attraktiv för entreprenörerna.

Projektansvarig
  • Installatörsföretagen
Projektledare