Projekt 13136 Avslutat Utvärdering, hantering och modellering av tvångslaster i betongbroar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTH. Syftet med projektet var att underlätta projektering och byggande av betongbroar genom att utvärdera tvångslasternas storlek och effekter, och att ta fram en metod för att hantera de nya tvångslasterna vid praktisk dimensionering av betongbroar.

Målet med en sådan metod är att armeringen ska placeras där den gör störst nytta och att reducera den armering som krävs. Det är väsentligt att inte enbart fokusera på att hitta ett sätt att hantera lasterna, utan även att undersöka hur stora tvångslasterna blir och vad de har för effekter på en betongbro.

Slutredovisningen utgörs av forskningsrapporten ”Utvärdering, hantering och modellering av tvångslaster i betongbroar”, Erik Gottsäter, LTH (sex sidor och fem bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt