Projekt 9078 Avslutat Hälsoeffekter av extremt långa arbetspass

Projekttid

Sammanfattning

Projektet har undersökt om perioder med mycket långa arbetspass och kort mellanliggande återhämtningstid ger negativa hälsoeffekter. Det har bedrivits i samarbete med Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd och Institutet för Psykosocial Miljömedicin.

Projektansvarig
  • NCC/Selmer
Projektledare
  • Björn Samuelsson