Projekt 11453 Avslutat Startpaket samt modell för uppföljning av pilotprojekt vilka är avsedda att drivas inom ramen för ByggaBo-överenskommelsen med staten

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Under hösten 2003 undertecknade 34 aktörer inom byggsektorn inklusive regeringen den överenskommelse och de åtaganden för hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn som utarbetats inom ramen för ByggaBoDialogen. Syftet med detta projekt var att åstadkomma det första av sex tänkta steg i det fortsatta utvecklings- och implementeringsarbetet. Samarbete med Boverket.

Projektet redovisas i rapporten Bygga-bo-dialogen, startpaket samt modell för uppföljning av pilotprojekt vilka är avsedda att drivas inom ramen för ByggaBo-överenskommelsen med staten (10 sidor jämte bilagor) samt en CD med informationsmaterial.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare